งาน Eat! Vancouver 2014

โครงการสอนแกะสลักผักผลไม้แก่ชุมชนไทย ในประเทศแคนนาดา โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการสอนแกะสลักผักผลไม้แก่ชุมชนไทย ในประเทศแคนนาดา โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10334293_765059426862353_493533195596715044_n 10334355_765059300195699_2136411794111843715_n 10345843_765059370195692_4478002525313748395_n 10358556_765059346862361_133507300972826130_n 10371454_764809490220680_3540826311365736898_n 10382750_765060743528888_5359999209651555268_n 10444539_765059886862307_8250384416957457315_n

About sumapar.t