จัดส่งนักศึกษา จำนวน 3 คนและอาจารย์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ เมืองเลคทาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มีธุรกิจในเครือเกี่ยวกับธุรกิจประเภทอาหาร ในนาม Orchid ซึ่งประกอบกิจการ ณ เมืองเลคทาโฮ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร จัดส่ง นักศึกษา จำนวน 6 คนและอาจารย์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ เมืองเลคทาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 โดย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด สาขาวิชาอาหารและโภชนาการได้มีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษา จำนวน 3 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

 10246461_532528206852080_7094604535298627418_n 10308901_532528260185408_7445218862163744371_n

 

 

 

 

 

About sumapar.t