งานกิจกรรม

กิจกรรมภายในปีการศึกษา 2563

  • กิจกรรมไหว้ครู ปี 2563
  • ภาพกิจกรรม Freshy Game ปี2563
  • ภาพกิจกรรม Big Cleaning ปี2563

About the Author