ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ Vdo Presentation

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ Vdo Presentation เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยายในงาน“Italian Design Day”แนวคิด Fashion Sustainability Craftsmanshipขอขอบคุณทุกภาคส่วน#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์#สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช#โชติเวช#RMUTP

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ Vdo Presentation เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยายในงาน“Italian Design Day”แนวคิด Fashion Sustainability Craftsmanshipขอขอบคุณทุกภาคส่วน
#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
#สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช
#โชติเวช
#RMUTP

About firadarw.b