งานวิจัย

ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ปี 2559-2562 (สามารถกดที่ลิ้งค์ด้านล่าง)

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

About the Author